บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายณัฐพงศ์ บุญเย็น ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) พร้อมผู้บริหาร และตัวแทนประกันวินาศภัยโดยมี นาง ประภาพร อินทรานุปกรณ์ และนางสาว ณภัทรพร อินทรานุปกรณ์ มอบน้ำดื่มและอาหารให้กับ เทศบาลนครนคราชสีมา โดยมี นาย ประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรี นายทวีศักดิ์ พันธ์วิเศษศักดิ์ ปลัดเทศบาล คณะผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่เทศบาล นครนครราชสีมา ณ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ร่วมรับมอบ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในเขตเทศบาล ในสถานการณ์โควิด วันที่ 27 ส.ค.2564