AIS อำนวยความสะดวก เปิดจุดให้บริการลูกค้า นอกศูนย์การค้า จ.นครราชสีมา ดังนี้
อ.เมือง นครราชสีมา
✅ จุดให้บริการ AIS อาคารพาณิชย์ ใกล้สะพานลอย ตรงข้ามห้างเดอะมอลล์
✅ จุดให้บริการ AIS ภายในปั้มน้ำมัน ปตท. ถนนมิตรภาพ ใกล้ บขส.ใหม่
✅ จุดให้บริการ AIS (ร้านเทพนิมิต) เยื้องทางเข้า บขส.เก่า
✅ จุดให้บริการ AIS อาคารพาณิชย์ตรงข้ามโลตัส สาขาหัวทะเล
✅ AIS Telewiz สาขาประปา (หลัง รพ.มหาราช)
✅ AIS Buddy สาขาตลาดเซฟวัน
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
✅ จุดให้บริการ AIS อาคารพาณิชย์ติด Flash Express เยื้องปั้มคาลเท็กซ์ ใกล้เขาแคน
อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
✅ จุดให้บริการ AIS อาคาร ทิศาพรพลาซ่า เยื้องเจ้าพ่อขุนด่าน
📲สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ AIS Call Center โทร. 1175 ตลอด 24 ชม.