เซ็นทรัลโคราช ให้กำลังใจคุณยายทวดอายุ 100 ปี เข้าฉีดวัคซีน Sinovac เข็มที่ 2
วันที่ 12 ก.ค. 64 ณ ชั้น 4 Korat Hall ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซานครราชสีมา คุณงิ้ม แซ่เจีย คุณยายทวดอายุ 100 ปี พร้อมด้วยคุณเขียว ศรีตระกูล คุณตาอายุ 80 ปี คุณสมชัย ศรีตระกูล คุณตาอายุ 72 ปี และคุณวิภาวัลย์ ศรีตระกูล คุณยายอายุ 74 ปี ได้เข้ารับการฉีดวัคซีน Sinovac เข็มที่ 2 ที่ชั้น 4 Korat Hall ซึ่งทั้งหมดเป็นครอบครัวเดียวกันที่มีอายุรวมกันมากกว่า 326 ปี ทั้งนี้ได้มีคุณสุริยา ตันเจริญ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ให้การต้อนรับและให้กำลังใจครอบครัวคุณตาคุณยาย ในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน