เอไอเอสมอบทุนการศึกษาร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดนครราชสีมา เป็นปีที่ 5
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส โดยนายชัยณรงค์ เสียมไธสง ผู้จัดการฝ่ายติดตั้งเครือข่าย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำทีมอุ่นใจอาสามอบทุนการศึกษา ให้แก่ โรงเรียนบ้านหนองขนาก อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี พันเอกวีระศักดิ์ สาระชาติ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผน และการข่าว กองรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการส่งมอบทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท และทีมจิตอุ่นใจอาสร่วมสร้างรอยยิ้ม ให้กับน้องๆ นักเรียนด้วยกิจกรรม และแจกของที่ระลึก โดยเอไอเอสให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายมวลชเพื่อความมั่นคง ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา (กอ.รมน.นครราชสีมา) มาต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อร่วมมอบโอกาสและความสุขให้กับนักเรียนในถิ่นที่ห่างไกล