ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และข้าราชการหัวหน้าส่วนต่างๆ ได้เข้าแสดงความยินดีกับนายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบล โพธิ์กลาง และนาย วิฑูรย์ สากำปัง ประธานสภาฯ ที่ สำนักงานเทศบาลตำบล โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 4 มิถุนายน 2564

หน่อยยลดา

นายกหน่อย