“ดร.ยลดา” ชี้ ภาครัฐต้องระดมกำลัง
ช่วยเกษตรกรฯ หลังราคาข้าวโพดหวาน ตกต่ำ ร่วมกับจังหวัด รับซื้อผลผลิต ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
อบจ.โคราช ยื่นมือช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวานในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ภายหลังประสบปัญหาภาวะผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด ส่งผลให้ราคาตกต่ำในรอบหลายปี ด้าน “ดร.ยลดา” เผย เบื้องต้นได้ประสานจังหวัด และเกษตรจังหวัด เพื่อเข้าช่วยเหลือแล้ว โดย อบจ. พร้อมด้วย สภา อบจ. จะช่วยรับซื้อผลผลิต กว่า 50 ตัน
ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผย ถึงกรณีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวานพื้นที่ จ.นครราชสีมา ที่ประสบภาวะผลผลิตล้นตลาด ส่งผลให้ราคาตกต่ำสุดในรอบหลายปี ทำให้ อบจ. ต้องประสานกับทาง จ.นครราชสีมา และเกษตรจังหวัด เพื่อหาแนวทางร่วมกัน ในการระบายผลผลิต
ซึ่งในเรื่องดังกล่าว อบจ.นครราชสีมา และ สภา อบจ.นครราชสีมา จะช่วยรับซื้อข้าวโพดหวาน โดย สมาชิกสภา อบจ.นครราชสีมา 48 เขต จะช่วยซื้อเขตละ 1 ตัน ในราคากิโลกรัมละ 2.50 บาท และ นายก อบจ.นครราชสีมา อีกจำนวน 2 ตัน โดย 2 ตัน จะทำการต้มสุก แจกจ่ายให้กับผู้ที่เข้าร่วมงาน อีกส่วนหนึ่งจะจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ต้องการช่วยเหลือเกษตรกร ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
“อย่างไรก็ตาม ในส่วนของผลผลิตที่คงเหลือและยังไม่มีตลาดหรือช่องทางในการจำหน่าย เราจะได้หารือเพื่อหาแนวทางร่วมกับจังหวัดเพื่อนำข้าวโพดหวาน ไปเปิดตลาดและจำหน่ายยังจังหวัดใกล้เคียง และภูมิภาคอื่นๆ ต่อไป ที่สำคัญ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยซื้อผลผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวาน คาดว่า จะสามารถเยียวยาแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรไม่ต้องแบกรับภาระและปัญหาดังกล่าว” นายก อบจ.นครราชสีมา เผยในท้ายสุด

หน่อยยลดา

นายกหน่อย