วันที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 09.00น. ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (การประเมินผลงานข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา) สังกัด อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย พ.ต.อ.รัฐศักด์ สุขเจริญ ที่ปรึกษา นายก อบจ. นครราชสีมา นายไพศาล สมุทรเผ่าจินดา รองปลัด อบจ. และนางวรรณภา นวลฉิมพลี ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ โดยได้รับเกียรติจากนายเทพ สุริยา และ รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ โรงแรนซิตี้พาร์ค อ.เมือง จ.นครราชสีมา

หน่อยยลดา

นายกหน่อย