วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมลงนามข้อตกลง (MOU) ในงาน KORAT MICE CITY MOVING FORWARD COLLABORATION กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน โดยนายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานในพิธีเปิดงาน KORAT MICE 2021 ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช