วันที่ 22 มกราคม 2563
นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการขยายฐานเยาวชนจิตอาสาและเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนจิตอาสา โดยร่วมกับสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เป็นที่พึ่งพาของประชาชนอย่างยั่งยืน เป็นการปลุกจิตอาสา บทบาทหน้าที่ของอาสายุวกาชาด และการปฐมพยาบาลการสำลัก(Choking) โดยมีเยาวชนเข้าร่วม 19 สถาบัน รวมทั้งสิ้น 1,227 คน
ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 ชั้น 4 HALL