นายกงกฤช หิรัญกิจ ประธานบริหารโรงแรมสีมาธานี มอบทุนการศึกษาสนับสนุนห้องสมุดสีมาธานี และเลี้ยงอาหารกลางวัน นักเรียน โรงเรียนบ้านภูเขาลาด มูลค่ารวม 83,560 บาท เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด