เอไอเอส รุดดูแลประชาชน สถานการณ์น้ำท่วมปากช่อง
จากสถานการณ์พายุดีเปรสชั่น ทำให้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันในพื้นที่ภาคอีสาน โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมา และมีปริมาณน้ำสะสมจากเขาใหญ่ เกิดน้ำป่าหลาก และภาวะน้ำล้นตลิ่งไหลเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในหลายหมู่บ้านของอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทีมวิศวกรของเอไอเอส ได้ระดมกำลังเพื่อดูแลระบบสื่อสาร ทั้งเครือข่ายมือถือเอไอเอส และเน็ตบ้าน เอไอเอส ไฟเบอร์ เพื่อให้สามารถใช้งานติดต่อสื่อสารได้อย่างต่อเนื่อง
พร้อมกันนี้นายมนตรี อุ่นอนงค์รักษ์ ผู้จัดการทีมขายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เอไอเอส พร้อมทีมอุ่นใจอาสา นำน้ำดื่มจำนวน 3,600 ขวดส่งมอบ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ ตำบลหมูสี ตำบลขนงพระ และในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้รับมอบ