วันที่ 11 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น.
นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยกิ่งกาชาดอำเภอปากช่อง จัดทำครัวกาชาดจังหวัดนครราชสีมา โดนมอบอาหารกลางวันและเครื่องดื่มให้กับผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา